onsdag 1. oktober 2008

SENTERPARTIET: HAR SETT BEDRE DAGER


Senterpartiet lever opp til navnet sitt.

Senterpartiet er det definitive politiske sentrum innad i norsk politikk.

Hva mener egentlig Senterpartiet, og hva er dette partiet villige til å kjempe en politisk kamp for?

Jeg har store problemer med å gi noe fyldig svar på dette, og lar kommentarfeltet stå åpent for den som måtte vite bedre.

Kanskje noen tips kan innhentes på Senterpartiets hjemmesider?

Senterpartiet er opptatt av rammevilkårene for det norske landbruket, og dette partiet er videre opptatt av det å opprettholde ett fortsatt norsk Nei til EU med stor N.

Begge disse to fanesakene er to sider av den samme medaljen.

Den norske bondestanden reduseres i hurtig tempo år for år, og slik har det vært lenge i landet.

I synkron takt med bondemannens ferd til historiebøkenes verden, har også det partiet som før i tiden faktisk rett og slett kalte seg for Bondepartiet også gradvis tatt stegene i retning av å forsvinne.

Når bøndene forsvinner så dør Senterpartiet litt mer for hver dag.

Jeg makter ikke helt å bli sint på Senterpartiet, for bøndene er nå desperate; og bondestanden trenger virkelig ett parti som taler deres sak der alle de andre etablerte partier later til å ønske bondemannen både ut av øye og ut av sinn.

Senterpartiet er nok det parti i Stoltenberg-alliansen som kommer til å bli minst straffet av sine egne kjernevelgere for den sittende regjeringens mange løftebrudd.

For hvem andre skulle bøndene egentlig ha samarbeidet med?

Fremskrittspartiet og Høire?

1 kommentar:

Admiral_Gringo sa...

Lundteigen lanserer et godt forslag

YO