lørdag 2. mai 2009

HAVETS RØVERE


Mens raidene utenfor Somaliakysten får plenty av internasjonal oppmerksomhet på grunn av sin spektakulære og militære natur, så foregår en annen slags røvervirksomhet til havs i det stille.
Lite glamour og hoiing, lite skyting og halloi; men likevel fryktelig farlig.
Farlig for såvel naturen som økonomien; vårt felles anliggende.

Vi snakker da om dumping av avfall og gift, i sterkt varierende dødelighet.
Vi snakker dessuten også om piratfiske; og overfiske i utryddende fart.

Dessverre er altfor mange norske internasjonale "businessmenn" svært aktive i denne krigføringen, som er rettet i mot vårt felles skattkammer, havet.
Havet er vår evige venn, men havet er slett ikke udødelig.

Loretta Napoleoni har nettopp kommet ut med ei ny bok, der de skrekkelige tallene legges ut i all sin gru, og dette er slett ikke lystelig lesning for alle naturvenner.
Men fortrenging er og blir en infantil egenskap, så vi voksne folk må jo bare fortsette med å forholde oss til vitenskapen og de observerbare fakta.
Vi rett og slett bare forholde oss til virkeligheten.
Virkeligheten forsvinner nemlig ikke, selv om vi lukker øynene aldri så mye.

Ironisk nok er fiskefeltene utenfor kysten til Somalia akkurat nå det stedet på jorda som er aller mest ødelagt av den internasjonale havmafia, og disse nypiratenes overfiske og giftdumping.
Dersom krigsskipene i fra USA og EU som nå ankommer Somalia gjør en god innsats der nede, bare for at det nevnte gulltørste røverskapet skal få lov til å gjenoppta sine tidligere bandittaktiviteter, så kunne de like godt latt det være.

På mange måter er giftpiratene og fiskeripiratene mye mer skadelige for naturen og det internasjonale samfunnet, enn det de somaliske kjeltringene i speedbåter noensinne kan bli.

.

Ingen kommentarer: