onsdag 11. november 2009

THE GRUMPIES STRIKES BACK

2 kommentarer:

Helge Samuelsen sa...

Ehrenreich har fattet det. Så henne hos John Stewart men der fikk de ikke frem hovedpoenget - nemlig at denne hjernevaskingen er et maktmiddel.

Alt er bra - hvis ikke er DU problemet.

Tenker en dette ofte nok ser en ikke problemer med verden, inkludert hos den herskende klasse.

Ehrenreich har også uttalt at slik tankegang alvorlig svekker beslutningstakning. Fordi alt går jo bra, og vi er jo så flinke atte...

Og da kommer problemer som en stor overraskelse. Hver gang.

Admiral_Gullars sa...

Aye.

På psyk i Haugesund (før altså) satt vi og sang en sang med kassegitar.

"Jeg har kastet alle problemer bak min rygg, ja bak min rygg, jeg seeeer dem ikke mer (tralala)"

Hadde vi ikke lyst til å henge oss før innleggelsen, så....