mandag 2. februar 2009

FASCISMENS DYPE RØTTER


Benito Mussolini har fått den tvilsomme æren av å ha skapt fascismen.
Dette er nok å overvurdere den operetteaktige bavianen svært mye.
Mussolinis fremste bidrag til fascismen var å komme opp med selve navnet; alt det andre var på plass i fra gammelt av.

Ur-fascismen oppstod cirka 300 år før Kristi fødsel i romerriket; og da som en lokal og primitiv tradisjonskultus i sterk opposisjon til den greske rasjonalismen.
Grekerne ga romerne hodepine med all sin respektløse omgang med "de evige sannheter" og grekerne skapte også ubehagelige følelser (som tvil og forvirring) hos romerne, med all den plagsomme filosofien og matematikken sin.
Romerne vurderte selvstendig tenking som noe nølende og svakt; og ikke som en syssel verdig ett tappert krigerfolk som dem.
Romerne mente derfor at ytringsfrihet, demokrati, og nytenking var både provoserende og unødvendig.

Selve ordet fascisme kommer av det latinske fascis som betyr "bunt" - noe sammenbuntet.
Ordet ble brukt fra før-romersk tid som betegnelse på ei kølle laget av flere sammenflettede barkestrimler i fra bjerk.
Disse våpnene var mye mer pålitelige enn ei vanlig treklubbe, som gjerne brakk i kamp.
Romerne fant ut at fascene ble enda mer effektive når de ble utstyrt med økseblad, og romerne valgte ut fascen som sitt symbol på statsmakten.
I fredstid uten øks; da slo romerne opposisjonen ned.
I krigstid med øks; da slo romerne folk skvett ihjel.
Selv det norske politiet har fascen som symbol.

Mussolini erklærte sjøl at fascismen var reaksjonær.
For ham var ikke reaksjonær et skjellsord.
Fascismen var umoderne allerede for 2300 år siden da den ble født.

Il Duce ledet en bakstreversk reaksjon på liberalisme, sosialisme, demokrati og individualisme.
Som Benito sjøl sa det: "Den fascistiske stat er altomfattende; utenfor denne kan hverken menneskelige eller åndelige verdier eksistere; langt mindre ha noen verdi."

Under en sånn inspirasjon og overbevisning blir sensur helt logisk.
Snart brennes bøkene på bålet; og folk bør ikke føle seg altfor trygge de heller.
Fascismen hater alltid annerledesheten.
Både før og nå.

Fascismen er den enfoldige manns hevn mot "de smarte" som alltid vinner alle diskusjonene.
Fascisten taper kanskje diskusjonene; men du verden så flink han er til å slå folk i hodet med øks.

En nyere variant )))


14 kommentarer:

Helge Samuelsen sa...

Ja det er så sant som det er sagt. Med uvit skal makten opprettholdes.

Personlig tror jeg det bare er bøllenes (de finner du allerede i barnehagen) måte å legitimere sitt ønske om makt ved å IKKE legitimere den.

Som er greit så lenge man egentlig bare er en psykopat uten kunnskap.

Admiral_Gringo sa...

Yes. Fascismen blir absolutt ofte overfilosofert; den *er* faktisk bare enkel og bøllete.
Fascismen har vært enfoldig og bøllete de siste 2300 årene siden sin fødsel.

Olve Hagen Wold sa...

Snakker vi libertariansk Marxisme her? For i så fall må jeg skuffe deg, du er fascisten.

Admiral_Gullars sa...

Er jeg fascist? Interessant.
Hvordan vil Herr Wold argumentere for at admiralen er fascist da?

Olve Hagen Wold sa...

Greit nok. Først kan vi vel være enig om å ikke definere fascisme som ideologien til det Italienske fascistpartiet (hvis ikke faller argumentasjonen din i grus). Vi kan heller ikke definere fascismen som de prinsippene denne ideologien hviler på, styrke, enhet etc, da passer Nazismen inn, men ikke noen av de andre du kaller fascister. Hvis du har kjøpt løgnen om at fascisme er kombinasjonen av liten personlig frihet og stor økonomisk frihet, trenger du å lese litt historie, for privat eindomsrett har sjelden stått svakere enn under den tradisjonelle fascismen. Derimot kan man bruke fascisme om ethvert styresett som bruker unødvendig vold (i libertariansk betydning) mot sine innbyggere. Derfor vil jeg bruke fascisme om alle totalitære og autoritære styresett, og ikke skille mellom fascisme, sosialisme, kommunisme, nazisme etc.

Hvis jeg har rett i min antagelse om at du er en libertariansk Marxist (noe bl.a. din hyllest av både Marx og Adam Smith tyder på), betyr det at du støtter redistribusjon av godene. Kravet om redistribusjon av godene kan kun bli møtt av en stat med totalitær makt. Derfor er du autoritær og en fascist. Du har naturligvis rett i at Anders Lange også er en fascist, men han er fortsatt mye nærmere fascismens motsetning, frihet, enn deg.

Hvis jeg har misforstått, og du egentlig er anarkokapitalist eller noe kan du se bort fra denne kritikken.

Olve Hagen Wold sa...

Forøvrig tar du fullstendig feil om Romeriket. Rom startet som en republikk, der frihet, velstand og de frie markedskreftene rådet. Deretter begynte folket å kreve goder av andre, og Roma forfalt til et sosialdemokrati, en stat som etterhvert tok seg av større og større deler av ansvaret for innbyggernes velvære. Samtidig med dette ble demokratiet korrumpert, samtidig som det oppsto kaos. Ut av dette steg keiserdømmet, et nådeløst, gjennomkorrupt og overforbrukende oligarki som besto helt til Romerikets fall.

Jeg vil sterkt anbefale denne artikkelen om der forfatteren trekker paralleller mellom Romerikets fall og dagens sosialdemokrati.

Catalyzator sa...

Hvorfor blir det stadig bare mer egoisme og mer til de rike i Norge... Hvorfor utryddes de gamle, syke og uføre som om norge var besmittet med et nymoderne "jødehat" ... hvorfor ? ...

Olve Hagen Wold sa...

Vås

Admiral_Gullars sa...

Vås? Hva da?

Helge Samuelsen sa...

Den innvidde kjenner kanskje til at ordet fascisme bare er et ord, og aldri har fått en 100% presis formulering.

Dette paser meget godt inn i de fleste fascisters bøllete men uorganiserte oppføtrsel. benito Mussolini ville ha stortrivdes i romerrikets senere tid - forutsatt en maktposisjon.

Han ville kanskje også hatt det kjekt i regjeringen Stoltenberg - uten å kalle seg fascist.

Tanken om romerriket er imidlertid overhodet ikke ute på viddene. At den romerske fascen - et symbol på makt - ble valgt som symbol var nøye planlagt og uttenkt.

Enhver som drømmer om litt revolusjonær syndikalisme og makt utøvet med vold kan få lov å kalle seg fascist for min del.

Poenget er ikke nødvendigvis å kalle andre for fascister, men å se hva de faktisk foretar seg.

mohammed mohammed sa...

Vad gör då en "vänsterfascist" till fascist, kan man undra. Vilket är det avgörande kriteriet?

http://www.youtube.com/watch?v=LHCCgS9enyw&eurl=

De fanatiske hatpredikantene har sitt Al-jazeera , i Norge har ikke muslimene behov for medier som TV2. Så lenge Professor Abdallah Nafisi og likesinnede fascister får forgifte sinnet til målgruppen i Norge via Al-jazeera vil Hijab-fanatikerne også i fremtiden gi oss stor underholdning.

Den unge berme myrder og dreper for å vinne frem med sine ideer.Med åndelige veiledere som på beste sendetid spyr ut sitt motbydlige budskap på Al-Jazeera ser jeg mørkt på mulighetene for neste generasjon Norske muslimer. Det totalitære hode vil aldri finne seg til rette med demokratiske kompromissløsninger. En av opplysningstidens bærende tanker var troen på menneskets evne og mulighet til ytterligere foredling gjennom kunnskap og økende viten. I kampen mot ondskap skulle kunnskap om ondskapens konsekvenser være et viktig våpen. Visste mennesket, ville det heller gjøre det gode enn det onde, kjempe mot urettferdighet og undertrykkende maktinstitusjoner, verdslige som religiøse, også fordi det selv ville kunne leve et bedre og tryggere liv på denne måten. Ikke minst andre verdenskrigs uhyrligheter, med nazistenes industrielle masseutryddelse av seks millioner europeiske jøder, eliminerte hos mange troen på at kunnskap og intelligens var nok til å bekjempe ondskap. Riktignok var nazistyret et pøbelregime, men det var mange kunnskapsrike og intelligente representanter i fremtredende posisjoner. Det samme var tilfelle i andre morderregimer som Stalins Sovjet og Maos Kina. Idag står en representant for ytterligere et slikt regime for det internasjonale tribunalet som er opprettet for å dømme gjenlevende ledere for Røde Khmer-regimet i Kambodsja. Toppfiguren Pol Pot er allerede død, men fem representanter for regimet som falt for 30 år siden, skal stå til rette for folkemordet på halvannen til to millioner mennesker; mange regelrett henrettet, andre drevet i døden ved sult og slavearbeid. Kaing Guek Eav (66), bedre kjent under kallenavnet Duch, var matematikklæreren som ga ordrene om tortur av rundt 17.000 fanger i fengselet Tuol Sleng. Alle fangene, bortsett fra noen få, ble senere sendt til dødsmarkene utenfor hovedstaden Phnom Penh for å bli drept. Idag fremsto han som en eldre, alvorlig mann, litt lut i ryggen, uten synlige følelser. Over hele verden blir det internasjonale tribunalets forhandlinger fulgt med interesse. Duch var lærer, også mange av Pol Pots nærmeste medarbeidere hadde høy utdannelse, flere av dem fra prestisjeuniversiteter i Europa, men det hindret dem ikke fra å sende ragnarokk over sitt eget folk. De visste selvsagt hva de gjorde, og de fant begrunnelsen i sin utopiske, kommunistiske ideologi. Og det manglet heller ikke på verbal støtte fra kommunistiske, intellektuelle meningsfeller i den vestlige verden, ikke minst her i Norge, der venstreradikale AKP (m-l) var en sterk eksponent for Pol Pot-støtte. Disse velfødde norske revolusjonære inngikk i en tradisjon av å la seg bli forført, med både åpne og lukkede øyne. De aksepterte tyrannens glansbilder av seg selv, også der de med letthet kunne funnet den grufulle sannhet, hvis de hadde villet. De var ideologisk forblindet og forrået, for alle utopiske ideologier knuser evnen til medfølelse og humanitet i kampen for det totalitære målet. Kommunistiske utopister fra Vesten hadde tidligere latt seg forføre av både Stalin og Mao. Potemkin-kulisser er et internasjonalt fenomen. Intellektuelles svakhet for totalitære, despotiske regimer er både et tankekors og et paradoks. Men den viktigste erkjennelsen blir likevel at det er ingen grunn til å la seg blende av intellektuelles politiske innsikt og forståelse, basert på teori, som den gjerne er. Den såkalte jevne mann og kvinne i gaten kan ofte ha mer verdifull innsikt og forståelse å by på, basert på erfart liv. Vi kan jo håpe at gamle norske Pol Pot-tilhengere føler en smerte over hva de understøttet mens anklagene og vitnemålene blir kjent i det internasjonale tribunalet. Men jeg er ikke sikker på at det skjer. De har forlengst skiftet ideologisk skjorte, og skuer seg ikke tilbake. Totalitært innstilte mennesker mangler gjerne evnen til tilbakeskuende selvrefleksjon, selv om de nå skulle tilkjennegi en demokratisk innstilling. Også det er verdt å huske.

Admiral_Gringo sa...

Hva angår den mye omtalte Pål på påtta, så tenker jeg at han og hans ugjerning var uendelig mye bedre hjulpet av den økonomiske og militære støtten i fra USA, enn den hjelp han og skurkebanden hans eventuelt fikk ut av den moralske supporten i fra noen skabbete hippier som røykte hasj i Norge.

Jeg vil også uten videre anta at den amerikanske etterretningen hadde mye større forutsetninger for å vite om hva som egentlig skjedde i Kambodia, enn det disse verdensfjerne og narkomane hippiene hadde.

2+2 er fortsatt 4

Olve Hagen Wold sa...

Forøvrig pussig at Admiral_Gullars fortsatt ikke har svart på kommentaren min...

Admiral_Gringo sa...

Gullarsen er nok bare på fylla; det er han så jamt og så titt ;)