onsdag 28. januar 2009

SUPERDEPRESJONENEtter septemberkrakket i 2008 ble det stadig verre og verre for markedsfundamentalismens ridderskap (i både politikken og i media) å fortrenge virkelighetens fakta.

Ingen findress og snerpemunn, ingen fremmedord og kongelige selvtildelte ordener og medaljer kan lenger skjule at det vi her snakker om er et infantilt nasjonalt lederskap; forkledt som voksne.

Sånn går det når land og folk opphøyer grådighet og svindel til den nye religion; og vi velger oss selveste hantikka som det nye nasjonaldyret til å pynte opp Stortinget med.


9 kommentarer:

Helge Samuelsen sa...

Jeg tenker først og fremst på vampyrflaggermusen som mulig symbol. Men hantikka er jo så absolutt langt mer norsk. Og representerer snyltingen perfekt. Også fordi den faktisk foregår i fullt dagslys ;)

Admiral_Gullars sa...

Hantikka er så norsk som noe den; en ekte heimføding av den germanske rase :)

Olve Hagen Wold sa...

"Don't condemn capitalism, because we haven't had capitalism"
-Ron

Skulle likt å høre noen argumenter for at markedet har skapt denne krisen, i stedet for løse antagelser.

Admiral_Gullars sa...

Ett marked i seg sjøl kan ikke skape eller avverge kriser i en nasjon; det er det godt eller dårlig lederskap/administrasjon som gjør.

(selvsagt)

Olve Hagen Wold sa...

Er det ikke gøy å vri på ordene, slik at man totalt kan overse motpartens argumenter?

Admiral_Gullars sa...

Jeg vil fram til at etterspørsel og marked også eksisterer innad i sosialismens nasjoner.
Distribusjon forekommer også i sosialistiske land.
Man "fjerner" ikke markedet i sosialistiske land, da dette er umulig.

Privatisering av absolutt alt er ikke en så ubetinget suksesshistorie, som det høire-folkloren skal ha det til.

Privatiseringen av jernbanen i Storbritannia, for eksempel, ble en fiasko.

Admiral_Gullars sa...

Virkeligheten_)))

Olve Hagen Wold sa...

Thus? Gi meg en god grunn til at disse bedriftene IKKE bør gå konkurs.

Admiral_Gullars sa...

Private bedrifter som ikke har livets rett, bør absolutt gå konkurs.
Akkurat slik som det gjelder for oss alle i privatlivet.

Staten kan likevel (iblandt) se seg tjent med å *låne ut* (ikke gi bort) penger til en åpenbart livskraftig bedrift som er havnet i ei kortvarig likviditetskrise.

Dette vil beskytte viktige bedrifter i mot "Gordon Gekko style" raiding; noe som vil alt i alt være bra for både samfunnet, bedriften, og staten sjøl.

Markedsfundamentalister er selvsagt ikke i stand til å se slike nyanser av pragmatisme; disse nermest religiøse høiremænderne og frepperne bare "støtter friheten og demokratiet" ved å la Gordon Gekko kloningene få plyndre samfunnet, ved hjelp av innsidehandel og semikorrupsjon.

Konsekvensanalyse er noe som markedsfundamentalister og liberalere burde forsøke en gang.

Kanskje øynene åpnet seg da?