mandag 16. mars 2009

NYTALEDen moderate sosialisten George Orwell (sånne som Stalin hengte) var, som seg hør og bør for ekte mannfolk i hans samtid, i Spania og skjøt på fascistene til Franco på vegne av den legitime regjeringen.
Der fikk den kommende mesterforfatteren følingen med ett nytt fenomèn, som han senere døpte om til nytale; eller newspeak på hans eget morsmål engelsk.

Nytale som språkvåpen overdrives kraftig i hans storverk 1984 - slik at poenget skal hamres inn med storslegge; og poenget gikk faktisk inn i almennheten.
Begrepene 1984 og Big Brother har nå blitt synonyme med overvåking og diktatur.
Boka 1984 kan ikke anbefales sterkt nok.
1984 er en sterk advarsel eller ei god oppskrift på plutokratisk makt; alt etter ditt eget ståsted.

Nytalen er fascismens pustende blader; er det som gir ugrasset liv og vekst.
Alle skal lære seg å dra kjensel på samfunnsfiender ved at disse ikke bruker godkjent språkkode i det de måtte ha å melde.
Nytale brukes selvsagt av mange som ikke er fascister også; da som ett middel til å gjenkjenne de uinnvidde i det lukkede selskap.
Men når du hører nytalen brukt i kombinasjon med en sterk fascinasjon for en tapt gullalder, og vektlegging av ens egen offerrolle; se da bør iallefall varsellampa lyse klart.
Fascisme bør selvsagt ikke brukes som ett vanlig skjellsord på alt man personlig misliker, men litt vaktsomhet er absolutt på sin plass.

Ett godt eksempel på en moderne nytale er etter min mening det norske nyordet beriker.
En beriker er selvsagt en innvandrer, og ordet brukes konsekvent bare i bestemte miljø.
En beriker driver alltid med beriking; og er ment som en ironisk og fiendtlig kommentar til at innvandrere er en berikelse for landet vårt.
Ofte vil de samme miljøene legge til at de håper kvinnelige politikere på venstresiden sjøl blir beriket i den nermeste framtid.
Ordet landssviker brukes konsekvent av de samme miljøene, da for å benevne mennesker som befinner seg til venstre for Demokratene og Kvit Valgallianse.

Fascismens blomster er aller lettest å kjenne igjen.
Blomstene er krig, rasehat og død.
Hver gang.


Jens Stoltenberg fyller år i dag.
Min gave til ham er å tilby min veiledning.
Jeg er en god veileder.

Bjellesauen spør ikke flertallet om veien.
Flertallet følger etter bjellesauen, dersom de vet sitt eget beste.3 kommentarer:

Canute sa...

Nytale på norsk kan være så mangt det.
For eksempel sies der ofte at "vi skal satse på" ett eller annet fra politisk hold.

Vi skal "satse på" psykiatri, på eldreomsorg, eller whatever.

Automatisk tror "vi" (almuen) da at dette betyr økte bevilgninger til disse sektorer for "satsing" men så skjer jo (nesten) aldri.

Det en norsk politiker mener med ordet "satsing" er nemlig ikke det samme som det folket mener med satsing.

Politikeren "satser" når han setter en sektor under lupen og finner innsparingspotensiale der; eventuelt bare *tror* at ett innsparingspotensiale er identifisert.

Politikernes "satsing" på en "utvalgt" sektor vil derfor nesten alltid medføre nedskjæringer over budsjettet, mens almuen tar det for gitt at "satsing" skulle gi større romslighet for den aktuelle sektor.

Dette er nytale i praksis.

Helge Samuelsen sa...

Nytale har eksistert lenge før Orwell, selvsagt. Men han var en av de få med guts nok til å sette spørsmålstegn ved the establishments løgner.

Nytale er en nødvendig del av demokratiet - tenker nok egentlig mange politikere (i den grad de tenker) - fordi hadde man avslørt de sanne motivene, kunne man jo få den uheldige situasjonen at folk faktisk visste hva de stemte på!

Og da måtte jo varen faktisk også leveres! Bortsett fra i de tilfeller der folket forstod at varen faktisk ikke var det de ønsket i det hele tatt. Lose - lose situasjon for makta.

;)

Admiral_Gringo sa...

Stem Kystpartiet ;)