tirsdag 3. mars 2009

NORGES OVEROPPHETEDE ØKONOMI: HVOR BLE DEN AV I ALT MYLDERET?


Våre selverklærte økonomiske "eksperter" de skvaldret så veldig nylig i vei om en overopphetet norsk økonomi; der det var livsviktig for land og folk å få tynt ut den såkalte restarbeidsevnen i fra alle sjuke nordmenn.

Her skulle jo sjuke folk ut av heimen og rullestolen, og vekk fra krykkene; ut å plukke søppel, ut å plukke blåbær; whattever som Pølse-Hansen trengte dem til.

Nå er superdepresjonen her, og det uten at "ekspertene" våre på noe tidspunkt så den komme; og mange arbeidsvante og friske nordmenn står nå i arbeidsledighetskø og tvinner tommeltottene.

Betyr dette at sjuke folk igjen kan få lov til å være i fred i Norge?

Eller skal Stoltenbergalliansen fortsatt få plage de sjuke i landet?

Bare av prinsipp?
20 kommentarer:

Admiral_Gringo sa...

Med skam skal landet bygges; med armod skal vi tuktes.

YO

Olve Hagen Wold sa...

At Norges økonomiske "eksperter" er idioter, er da ingen nyhet. Bruk heller tiden på å argumentere for ditt alternativ.

Admiral_Gringo sa...

Markedsfundamentalistene har hatt total mediadominans helt siden murens fall, og vel så det.
Litt hovèring nå når korthusene deres faller sammen er kanskje litt smålig, men det er også gøy :)

Olve Hagen Wold sa...

Med markedsfundamentalister, mener du da tilhengere av laissez-faire, eller en eller annen obskur definisjon?

Admiral_Gullars sa...

Hva er en markedsfundamentalist?
Det er en maktperson som aldri gjør en konsekvensanalyse først, før han oppløser offentlige organisasjoner og privatiserer.
Markedsfundamentalisten har en religiøs og fanatisk tro på alt privat.
Eksteme tilfeller av denne sykdommen vil tilogmed privatisere brannvesen, helsevesen, politi og endog forsvaret av nasjonen.
Da får man tilfeller som Blackwater i USA for eksempel; med tilhørende utdriting i Irak som resultat.

Markedsfundamentalisten vil "støtte" banksjefene på Island og deres gjerning for land og folk; fordi de mener "markedet" har jo "alltid rett" og så videre.

Markedsfundamentalister er sjelden de skarpeste knivene i skuffen.

Olve Hagen Wold sa...

For å utdype spørsmålet mer, med markedsfundamentalister, refererer du da til libertarianere som meg, eller neokonservative idioter som Bush?

Admiral_Gullars sa...

Markedsfundamentalister er absolutt neokonservative fjols som George Walker Bush; han som er et lærebokeksempel på en helt typisk høiremand i politisk "lederskap".

Med eventuelt FRP/Høire i regjering, så vil også Norge få et liknende styre som USA/Island...straka vegen til nasjonal konkurs og stor skam.

Olve Hagen Wold sa...

Men Bush er ikke først og fremst høyremann og markedsliberalist, men høyresosialist og korporatist.

Admiral_Gullars sa...

Ønsker Herr Hagen Wold å "dra en DLF" her?

Richard Nixon var "egentlig" en stor kommunist, og Margareth Thatcher også?

Korporasjoner styrer mye av politikken i plutokratier, det er jo helt logisk det.
Men å kalle storkapitalens snylting på land og folk via semikorrupsjon og urent spill for "sosialisme" er bare lek med ord.

Plutokrati, rikmannsvelde, oligarki; der er ordene du leter etter.

Olve Hagen Wold sa...

Jeg sa ikke sosialist, jeg sa høyresosialist, i betydningen å ta fra de fattige og gi til sine rike bestevenner, gjennom skatt og inflasjon. Neokonservative er kanskje langt fra sosialismen, men de er også milelangt fra libertarianismen.

Admiral_Gullars sa...

Lazzes faire fungerte faktisk sånn noenlunde i Fristaten Island, men systemet knakk sammen da semikorrupsjonen satte inn, og "finefolket" og "klokefolket" (den tidens høiremænder og KRFere) startet med både grisk og sjølrettferdig egenberikelse via ulov og maktmisbruk.

Jeg er overbevist om at lazzes faire *alltid* vil ende opp med denne utviklingen til slutt; fordi at fristelsen til å utnytte systemets svakheter vil alltid bli for stor for de "mektige menn".

Fristaten_Island_)))

Olve Hagen Wold sa...

Forskjellen på laissez-faire og anarkokapitalisme er loven. I anarkokapitalismen kommer den eneste beskyttelsen av ditt liv og din eindom fra konkurrerende mafiaer. I et minarki har staten ansvar for å beskytte innbyggernes liv, eindom og frihet, og for å sikre at alle avtaler er frivillige, og ikke skjer gjennom svindel eller tvang. Den eneste måten å utnytte systemet i et minarki er gjennom selve det demokratiske systemet, derfor er tilstedeværelsen av demokrati det som fører til at stater korrumperes, ikke det frie markedet.

Admiral_Gullars sa...

Demokrati korrumperer mer enn diktatur?
Nei det har jeg ingen tro på.

I ymse diktatur har "lederskapet" (les tyrannene) ingen rèell risiko for å bli stilt til ansvar for sine overgrep, mens i et demokrati risikerer faktisk selv eliten å måtte møte konsekvenser av sine disposisjoner.

Olve Hagen Wold sa...

Hæ?

Jeg har ikke snakket om diktatur, jeg har snakket om demokrati og det frie markedet. Et oligarki er så korrumpert det kan bli.

Admiral_Gullars sa...

- "derfor er tilstedeværelsen av demokrati det som fører til at stater korrumperes"

Jeg mener altså at korrupsjonen er enda verre i etthvert diktatur.

Godt at du ser det forkastelige i oligarkiet; de fleste høiremænder gjør jo ikke det.

Det er en god start på veien til opplysning, det å forkaste Mammon som avgud :)

Olve Hagen Wold sa...

Vet du hva oligarki betyr?

Admiral_Gullars sa...

Wiki har en grei definisjon.

Wiki_)))

Olve Hagen Wold sa...

..?

Dette blir for dumt.

Admiral_Gullars sa...

Hva er for dumt?

Admiral_Gullars sa...

Forklaring for uinnvidde
(ja jeg er patroniserende)

Libertarianisme er en retning innenfor den liberalistiske ideologi, og er et politisk standpunkt som primært er utbredd i USA.

Ifølge libertarianismen bør alle individer være frie til å gjøre akkurat som de ønsker med seg selv og sin egen eiendom; vel og merke så lenge dette ikke går ut over noen andres rett til det samme.

Det grunnleggende prinsippet i libertarianismen kalles for "ikke-aggresjons-prinsippet" - som innebærer at det i enhver situasjon er galt å bruke vold i initiell form; derfor kaller mange DLFere skatter og reguleringer for fascisme og vold.

Bruk av vold ansees av libertarianerne kun som legitimt i gjengjeldende form.

I et libertariansk samfunn vil alt menneskelig samkvem ideelt sett være frivillig.

På samme måte kan en si at 'aggresjon' vil si enhver form for tvang; og ikke bare direkte vold.

Derfor går libertarianismen sterkt imot skattelegging og sosiale lovgivninger som forbud mot cannabis, homofilt ekteskap og alkoholforbruk.
Libertarianismen mener at lovbrudd som ikke påvirker andre personer slett ikke er lovbrudd.

Libertarianisme var i det nittende århundre et uttrykk forbundet med anarkisme.
Libertarianere på den tid var kalt liberalere.

Etter hvert som amerikanske venstrepolitikere tok navnet 'liberal' for å beskrive sin egen ideologi, foreslo Dean Russell i 1955 å benytte et annet navn på klassiske liberale for å unngå misforståelser:

- "Mange av oss kaller oss selv for 'liberalere', og det er sant at ordet 'liberal' en gang beskrev personer som respekterte individet og fryktet bruken av massesuggesjon. Men de venstrevridde har nå fordervet det en gang stolte uttrykket til å identifisere dem og deres program om mer statseiendom og mer kontroll over personer. Som et resultat av dette må vi som tror på frihet forklare at når vi kaller oss selv for liberalere, mener vi liberaler på den ufordervede, klassiske måten. På det beste er dette klossete og gjenstand for misforståelse. Her er et forslag: La oss som elsker frihet varemerke og reservere for vår egen bruk det gode og ærverdige ordet 'libertarianer'."

I dag er libertarianisme ansett som et mer snevert begrep enn klassisk liberalisme, ved at ikke-aggresjonsprinsippet er den viktigste delen av libertarianisme.

Klassiske liberalere som John Stuart Mill fulgte ikke dette prinsippet.